پیام تسلیت

جناب آقای دکتر علی بختیاری

مسئول محترم کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون هاکی


با کمال اندوه در گذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. ما را در غم ات شریک بدان...

روابط عمومی فدراسیون هاکی
 

تاریخ انتشار : 1399/6/1 02:41 0 0