آرشیو خبرهای فدراسیون هاکی

مشاهده جدیدترین خبرهای فدراسیون هاکی و آرشیو خبرهای فدراسیون هاکی
2کارگاه علمی«روانشناسی»و«مبارزه با دوپینگ» برای ملی پوشان برگزارشد.

2کارگاه علمی«روانشناسی»و«مبارزه با دوپینگ» برای ملی پوشان برگزارشد.

در پایان دومین مرحله اردو تیم ملی هاکی آقایان ایران در ابهر صورت گرفت:

دو کارگاه علمی«روانشناسی»و«مبارزه با دوپینگ» برای ملی پوشان برگزارشد.

<...

ادامه مطلب