رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


برگزاری جشنواره فرهنگی ، ورزشی ویژه مستعدین _ آقایان و بانوان
جستجو در سایت

 معرفي اعضاي فدراسيون


 رئيس فدراسيون : بهرام شفيع

  نايب رئيس:
حسن اباذری

 
 

نایب رئیس بانوان:
تنديس زراسوند 

 
 
 

 دبير فدراسيون:  حمیدرضا بخارایی

 

 

بازرس فدراسیون: جواد رضایی تبار

 

 خزانه دار: گلبو جانپور

   

 کارشناس خبره:

 

 

 

   

مدیر امول بین الملل: هادی شریعتی

  

 مدیر روابط عمومی: سارا خراسانی

     

رئيس دفتر: الهه شاملو  

 

        

امور دفتری:  طیبه السادات حسینی