رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رومسابقات جام جهانی برلین آلمان 2018
جستجو در سایت

 كميته داوران

 کمیته داوران

مقالات و مجلات 

مجله قوانین هاکی درست است شماره (1)

 دوره های داوری

 قوانین

 راهنما داوران
 

 راهنما عوامل فنی
 


گزارشات

فرم گزارش سرپرست کل مسابقات
 

فرم های مور نیاز مسئول داوران

 مسئول ، مدرس و مربی داوری

   داوری

 داوران

فرم هاي بازي