رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش رو


برگزاری جشنواره فرهنگی ، ورزشی ویژه مستعدین _ آقایان و بانوان
جستجو در سایتسه شنبه 28 ديماه 1389
بهرام شفيع : " كسب كرسي هيئت رئيسه آسيا و كميته هاكي داخل سالن آسيا در ادامه موفقيت هاي اخير چند ساله فدراسيون از جايگاه ويژه اي برخور دار است ."