رهبر معظم انقلاب  اسلامی : باید به ورزشهای اصیل و ناب ایرانی توجه بیشتری شود


 

سال1393
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی


 

فارسی | English
مناسبت ها
گزارش
رویدادهای پیش روجستجو در سایت
سه شنبه 28 دیماه 1389
دكتر سعيدلو : پهلوانان و پيشكسوتان چشم و چراغ ورزش ايران هستند