شنبه ۲۰آبان ۱۳۹۶_ ۱۷:۱۵
مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان خوزستان برگزار گردید.

امینه خجسته رئیس هیئت هاکی استان خوزستان شد خجسته به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان خوزستان برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان خوزستان با حضور آقای افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان ، آقای ابراهیم نصیری معاونت توسعه ورزش و دیگر اعضا مجمع در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید و خانم امینه خجسته با کسب ۱۴ رای به بعنوان رئیس هیئت هاکی استان خوزستان انتخاب شد.