شنبه 4 آذر 1396- 10:10
نتایج دیدارهای روز اول جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه 3

جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه 3 صبح روز چهارشنبه آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، در نخستین روز از جشنواره مدارس پسران منطقه سه 8 دیدار برگزار شد و نتایج زیر برگزار شد:
(مینی ) زنجان ۴  -  اردبیل ۱
(مینی )کرمانشاه  ۲-  آذربایجان غربی ۱
(سالنی)کرمانشاه ۲-آذربایجان غربی صفر
(سالنی) ایلام ۵- زنجان صفر 
(مینی)زنجان ۱_ آذبایجان شرقی صفر
(مینی) آذربایجان غربی ۸ _  اردبیل ۱
(سالنی) کرمانشاه ۲_ آذربایجان شرقی ۲
(سالنی) ایلام ۲_ آذربایجان غربی صفر