شنبه 4 آذر 1396- 10:15
نتایج دیدارهای روز دوم جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه 3

دومین روز از جشنواره مدارس هاکی پسران منطقه سه 8 دیدار در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، نتایج دیدارهای روز دوم این رقابتها به شرح زیر می باشد:
(مینی)کرمانشاه ۳_ آذبایجان شرقی ۲
(مینی) آذربایجان غربی ۰_  زنجان صفر
(سالنی) زنجان ۱_ آذربایجان شرقی صفر
(سالنی) ایلام ۴_ کرمانشاه صفر
(مینی) کرمانشاه ۷ _ اردبیل ۳
(مینی) آذربایجان شرقی ۲_ آذربایجان غربی صفر
(سالنی) زنجان ۳_ آذربایجان غربی ۱
(سالنی )ایلام ۱ _ آذربایجان شرقی صفر