چهارشنبه 8 آذر 1396-10:10
نتایج نخستین روز رقابتهای دوربرگشت نهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان

دوربرگشت نهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان سه شنبه در استان گیلان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، اولین روز از مسابقات دوربرگشت لیگ برتر بانوان ۴ دیدار برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر می باشد:

 هیئت هاکی گیلان۴-تجهیزات دندانپزشکی رازی ایلام ۱
هیئت هاکی همدان۴_پی سازان کریمان جنوب کرمان ۰
 هیئت هاکی گلستان۲ _تجهیزات دندانپزشکی رازی ایلام ۲
هیئت هاکی گیلان ۲_هیئت هاکی همدان ۰