قهرمان ليگ برتر هاكي مشخص شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی با مشخص شدن قهرمانان اين دوره از ليگ برتر باشگاههاي كشور پرونده پنجمين دوره ليگ برتر بسته شد.