شنبه 11 آذر 1396-11:00
پایان نهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان (جام کوثر)

تیم هیئت هاکی گیلان قهرمان نهمین دوره لیگ برتر بانوان شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مسابقات دوربرگشت و نهایی نهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان دیروز در استان گیلان با برتری تیم میزبان به پایان رسید.
 مسابقات دور برگشت و نهایی  لیگ برتر هاکی با حضور 5 تیم برگزار گردید و در پایان تیم هیئت هاکی گیلان قهرمانی این دوره از لیگ برتر هاکی بانوان را از آن خود نمود، تیم تجهیزات دندانپزشکی رازی ایلام مقام دوم و تیم های هیئت هاکی همدان و پی سازان کریمان جنوب کرمان مشترکا مقام سوم را به خود اختصاص دادند.