دوشنبه 11 دی 1396- 12:00
از سوی وزیر ورزش و جوانان حکم رئیس فدراسیون هاکی صادر شد

وزیر ورزش و جوانان حکم بهرام شفیع به عنوان رئیس فدراسیون هاکی را صادر کرد.

به گزارش  روابط عمومی فدراسیون هاکی ،در حکم دکتر مسعود سلطانی فر برای بهرام شفیع آمده است:
به استناد بند 4 ماده 7 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رأی مجمع عمومی 6 دی ماه سال 96 فدراسیون هاکی و در جهت اجرای ماده 10 اساسنامه، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان « رئیس فدراسیون هاکی » منصوب می شوید.
انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید :
1_ استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده.
2_ توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آن ها.
3_ همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته.
4_ ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها.
5_سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود.
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.