سه شنبه 12 دی 1396-11:50
اطلاعیه

طبق نامه رسیده از آکادمی ملی المپیک، در پاسخ به درخواست برخی از فدراسیون های ورزشی، برای اولین بار کارگاه « ریکاوری روان شناختی ورزشکاران» در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.
لذا با توجه به فرصت باقیمانده برای آماده سازی ورزشکاران برای بازی های آسیایی آینده،توصیه می نماید برای استفاده از این کارگاه ثبت نام نمایند.
این کارگاه به صورت نظری و عملی به مدت 8 ساعت، از ساعت 9 صبح در تاریخ پنج شنبه 21 دی ماه 1396 توسط دکتر ناصر صبحی قراملکی برگزار شده و شامل سرفصل های زیر است:
انواع ریکاوری روان شناختی و هیجانی ، عوامل موثر بر ریکاوری روان شناختی، روش های سنجش ریکاوری، راهبردهای بهبود ریکاوری می باشد.
تلفن برای هماهنگی 26216191 (خانم باقری) می باشد.