ملي پوشان فردا عازم روسيه مي شوند

تيم ملي هاكي فردا پس از اتمام اردوي چك و به منظور شركت در مسابقات بين المللي روسيه عازم اين كشور مي شود.
ملي پوشان از روز 12 اين ماه به مدت 3 روز در تورنمنت 10 جانبه روسيه شركت خواهد داشت.در اين تورنمنت بين المللي تيم هاي مطرح جهان از جمله اتريش، لهستان،تيم اميد جمهوري چك، بلاروس ،اوكراين، كانادا، روسيه و سوئد حضور دارند.
تيم ملي كشورمان با تيم هاي كانادا، روسيه ، بلاروس و سوئد همگروه است.