سه شنبه 28 ديماه 1389
بهرام شفيع : " كسب كرسي هيئت رئيسه آسيا و كميته هاكي داخل سالن آسيا در ادامه موفقيت هاي اخير چند ساله فدراسيون از جايگاه ويژه اي برخور دار است ."

پنجاه و ششمين جلسه هيئت رئيسه هاكي آسيا و انتخابات4 ساله مسئولان و هيئت رئيسه هاكي آسيا طي روزهاي شنبه و يكشنبه هفته جاري در كوالالامپور مقر كنفدراسيون هاكي آسيا برگزار شد.
در طي اين جلسات بهرام شفيع ، رئيس فدراسيون هاكي ، براي دومين دوره پياپي به عضويت هيئت رئيسه كنسول آسيا درآمد.همچنين كنفدراسيون هاكي آسيا با توجه به عملكرد هاكي داخل سالن ايران در سطح جهان و آسيا و نيز نتايج درخشان تيم ملي ايران در تورنمنت بين المللي روسيه بهرام شفيع را به رياست كميته هاكي داخل سالن آسيا برگزيد.
تفاوت عمده اين موضوع با كميته هاكي داخل سالن نسبت به سالهاي قبل ، استقلال عمل بيشتر در حيطه وظايف و مسئوليتهاي اين كميته مي باشد كه به تصويب اعضاي هيئت رئيسه رسيد.
بنابراين كميته هاكي داخل سالن آسيا با استقلال و اختيار عمل بيشتر مي تواند نقش موثري در افزايش سطح هاكي آسيا بر عهده گيرد .
همچنين مقرر شد فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران كليه اعضاء 10 نفره كميته هاكي داخل سالن آسيا را راساً انتخاب نموده و با حمايت كامل كنفدراسيون هاكي آسيا مسئوليت هاي خود را به نحو احسن در مقر اين كميته در تهران به انجام برساند.
بهرحال اين موفقيت بزرگ در كسب كرسي هيئت رئيسه آسيا و كميته هاكي داخل سالن آسيا در ادامه موفقيت هاي اخير چندساله فدراسيون هاكي ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اين فدراسيون اميدوار است بتواند در سالهاي آينده فعاليت خود را در هاكي روي چمن همچون هاكي داخل سالن شروع نموده و در سالهاي بعد به رده بندي هاي ممتاز آسيايي و جهاني در اين زمينه دست يابد.
از نكات جالب توجه در برگزاري اين جلسات تشويق كليه حاضرين جلسه اعم از روسا، هيئت رئيسه و روساي كليه فدراسيونها نسبت به موفقيت هاي هاكي كشورمان در طي چند سال اخير بود. كه اين امر مسئوليت فدراسيون را در ادامه اين مسير موفقيت سنگين تر خواهد كرد.
بدون تردبد اين موفقيت ها نتيجه لطف خداوند بزرگ و حمايت هاي موثر سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بوده كه ان شاء ا... ادامه خواهد داشت .