سه شنبه 28 دیماه 1389
دكتر سعيدلو : پهلوانان و پيشكسوتان چشم و چراغ ورزش ايران هستند

معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني بعداز ظهر امروز با حضور در بيمارستان مهراد تهران،از دو پهلوان پيشكسوت كشتي ايران عيادت كرد.
به گزارش پایگاه خبری ورزش ایران،دكتر سعيدلو در ديدار با اين دو قهرمان سنگين وزن كشتي ايران و جهان، ضمن اظهار اميدواري براي سلامتي اين عزيزان، تاكيد كرد كه سازمان تربيت بدني حسب وظيفه خود از هيچ كمك و تلاشي در جهت مداوا و انجام مراحل درماني آن ها مضايقه نخواهد كرد.
رييس سازمان تربيت بدني گفت: شما گنجينه هاي ورزش كشورما هستيد و مردم ما هيچگاه سوخته سرايي و سليماني را از ياد نخواهند برد.
وي افزود: حضور ما در اينجا و عيادت از شما وظيفه است و هيچ منتي از اين بابت نبايد باشد و نيست و من به شخصه دوست دارم شما هر چه سريعتر با سلامتي كامل به آغوش خانواده برگرديد و تجربيات گرانبهاي خود را در اختيار جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم قرار دهيد.
دكتر سعيدلو گفت: صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان به همين منظور شكل گرفته تا از شماها حمايت كند و در رويكرد جديد اين صندوق موارد بسياري در نظر گرفته شده كه همه آنها در جهت حمايت بهتر و مطلوب تر از قهرمانان و پيشكسوتان است.
وي گفت: بي ترديد سربلندي، خودباوري، بالندگي و افتخارات امروز ورزش، حاصل از خودگذشتگي، تلاش و فداكاري هاي پيشكسوتان و قهرماناني همچون رضا سوخته سرايي و عليرضا سليماني است و تكريم و حفظ حرمت اين عزيزان كه بخشي از تاريخ پرافتخار ورزش اين مرز و بوم را در سينه دارند وظيفه تك تك دست اندركاران ورزش و در راس آنها سازمان تربيت بدني است.
رضا سوخته سرايي و عليرضا سليماني نيز ضمن قدرداني از حضور شخص اول ورزش كشور در بيمارستان و عيادت از آنهااين حركت را نماد احترام به پيشكسوتان ورزش ايران دانستند.
عليرضا سليماني در اين خصوص گفت:اينكه نفر اول ورزش مملكت در همه حال به فكر پيشكسوتان است و امروز براي عيادت از ما به بيمارستان آمده اند براي من جاي بسي خوشحالي دارد چرا كه اينگونه حركات باعث حفظ جايگاه و منزلت پيشكسوتان ورزش است كه سالها براي كشورمان افتخار آفريده اند.
سليماني افزود: شما در حقيقت با اين حركت خود به پيشكسوتان ورزش احترام گذاشتيد و من خودم از حضور شما غافلگير شدم.
قهرمان سنگين وزن كشتي جهان در وارناي بلغارستان افزود:من برنامه هاي شما را در ورزش دنبال مي كنم و مي دانم كه قدم هاي خوبي براي ورزش ايران برداشته ايد و جهش بزرگي كه در ورزش ايران مشاهده مي شود مويد اين گفته هاي من است.
رضا سوخته سرايي و عليرضا سليماني، دو تن از قهرمانان اسبق كشتي ايران كه عناوين متعددي در صحنه هاي آسيايي و جهانی كسب در دهه 60 و اوايل دهه 70 در كارنامه خود دارند هر دو نيز بازوبند پهلواني ايران را در سال هاي قهرماني خود بر بازو بسته اند و آن را بزرگ ترين افتخار خود مي دانند.