چهارشنبه 29 ديماه 1389
برگزاري دومين مرحله اردوي تداركاتي بانوان

دومين مرحله اردوي تداركاتي تيم ملي بانوان از تاريخ 1/11/89 لغايت 7/11/89 با حضور 26 ورزشكار و به ميزباني مازندران برگزار مي شود .
در اين اردوي يك هفته اي 26 ورزشكار دعوت شده تمرينات خود را زير نظرسرمربي تيم ملي خانم مرضيه پهلوان آغاز خواهند كرد.
دعوت شدگان به اين اردو از شهرهاي همدان، مازندران،ايلام، آذربايجان غربي،اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان ، كرمان، زنجان، خراسان رضوي و گيلان مي باشند.
لازم به ذكر است اين اردوها بطور مستمر برگزار خواهد شد.