شنبه 2 بهمن ماه 1389
سومين مرحله تست سنجش اردوي تيم ملي

سومين و آخرين مرحله تست سنجش قابليتهاي جسماني بازيكنان تيم ملي هاكي كشورمان جهت حضوري شايسته در رقابتهاي جام جهاني هاكي 2011 صبح روز يكشنبه مورخ 3/11/89 در مركز سنجش آكادمي ملي المپيك برگزار خواهد شد.
همچنين از تاريخ 4/11/89 لغايت 8/11/89 تيم ملي كشورمان با 15 بازيكن دعوت شده آخرين تمرينات خود را انجام  خواهند داد و در تاريخ 12 بهمن ماه براي برگزاري آخرين مرحله اردوي تداركاتي و نيز آشنايي با شرايط جوي راهي كشور لهستان خواهند شد.
  مسابقات جام جهاني هاكي 2011 از 19  لغايت 24 بهمن ماه با حضور 12 تيم برگزار مي شود
اسامي 15 بازيكن دعوت شده به اين اردو 4 روزه عبارتند از: محمد مهدي ملك احمدي، جواد شعباني، كاوه ملكي، يعقوب بهرامي، روح ا... رئوفي، مسعود بهلولي، بهداد بيرانوند، رضا نوروززاده، مصطفي پور سعيد، رضا عباسي، عباس اروئي، علي اصغر صداقتي، محسن قاسمي، ساسان حاتمي نژاد و احسان گردان
شايان ذكر است كه تيم ملي هاكي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها نماينده قاره آسيا در اين مسابقات حضور مي يابد.