مسابقات

*    آئین نامه کمیته مسابقات  
  
پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی

 

  آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

دومین دوره مسابقات قهرمانی هاکی 5 آقایان کشور

سال 1397                                  

 -  آیین نامه مقدماتی
-   آیین نامه
-  فرم اسامی بازیکنان
-  تعهد نامه شرکت در مسابقات
-  تعهد نامه سرپرست تیم
-  تعهد نامه مربی تیم
-  رضایت نامه بازیکنان زیر 18 سال
-  برنامه مسابقات هاکی 5
-  جدول جلسات قبل از مسابقات هاکی 5

   
                مدارس هاکی                   
-  قوانین هاکی دو و سه