دوشنبه 10 آبان 1395- 09:55
رئیس هیئت هاکی استان قم انتخاب شد

مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان قم دیروز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی،صبح دیروز مجمع انتخاباتی هیئت هاکی قم با حضور آقایان بهرام شفیع رئیس فدراسیون، حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون، اسفندیار صفایی سر مربی تیم ملی، حسن عابدی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و اعضاء مجمع برگزار گردید و آقای جعفری مجد به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان قم از سوی اعضاء رای اعتماد گرفت.