شنبه 22 آبان 1395- 9:30
تسلیت

هوالباقی:
درگذشت شادروان مسعود حجارپور بازیکن تیم همدان را به خانواده محترم ایشان، هیئت هاکی استان همدان و جامعه محترم هاکی کشور تسلیت عرض می نمائیم.

فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران