شنبه 22 آبان 1395- 14:15
برگزاری اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هاکی آقایان جهت در شرکت در تورنمنت بین المللی کرواسی - 2017

اولین مرحله اردوی انتخابی و آمادگی تیم ملی هاکی سالنی از دوشنبه 24 آبان ماه آغاز می گردد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی آقایان با حضور 24 بازیکن در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.
در این اردو ملی پوشان از تاریخ 24 لغایت 30 آبان ماه زیر نظر آقایان اسفندیار صفایی (سرمربی)، ابوالفضل یوسفی (مربی) و مسعود بهلولی( مربی) تمرینات خود را آغاز می کنند تا خود را برای حضور در تورنمنت بین المللی کرواسی –2017 آماده سازند.