یکشنبه 21 آذر 1395- 12:00
سومین مرحله اردو آمادگی تیم ملی هاکی آقایان جهت شرکت در تورنمت بین المللی کرواسی – 2017 برگزار می شود

مرحله سوم اردو انتخابی و آمادگی تیم ملی هاکی سالنی از دوشنبه 22 آذر ماه آغاز می گردد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی،  سومین مرحله اردو آماده سازی تیم ملی هاکی آقایان زیر نظر آقایان اسفندیار صفایی (سرمربی)، ابوالفضل یوسفی (مربی) و مسعود بهلولی( مربی ) از تاریخ 22 لغایت 28 آذر ماه به میزبانی استان قم تمرینات خود را آغاز می کنند تا خود را برای حضور در تورنمنت بین المللی کرواسی 2017 آماده سازند.