پنج شنبه 25 آذر 1394- 16:30
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون هاکی برگزار شد

دومین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون هاکی درسال ۱۳۹۵ برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی،صبح امروز جلسه هیئت رئیسه فدراسیون هاکی با حضور اعضای هیئت رئیسه در محل فدراسیون هاکی برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.