پنج شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۵_ ۸:۰۸
آقای محسن ربیعی برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس هیئت هاکی استان البرز انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان البرز دیروز برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، دیروز مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان البرز با حضور آقایان بهرام شفیع رئیس فدراسیون،امیر غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و اعضای مجمع انتخاباتی هیئت در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار گردید و آقای محسن ربیعی برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت هاکی استان البرز برگزیده شد.