شنبه 4 دی ماه 1395- 12:10
آخرین مرحله اردو آمادگی تیم ملی هاکی آقایان جهت شرکت در تورنمت بین المللی کرواسی – 2017 برگزار می گردد

چهارمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی هاکی سالنی از یکشنبه 5 دی ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مرحله چهارم اردو آمادگی تیم ملی هاکی آقایان به منظور آماده سازی جهت شرکت در تورنمت بین المللی کرواسی از تاریخ 5 لغایت 11 دی ماه 1395 زیر نظر آقایان اسفندیار صفایی( سرمربی )، ابوالفضل یوسفی (مربی) و مسعود بهلولی (مربی) به میزبانی استان تهران (شهرستان رباط کریم ) برگزار می شود.
مسابقات جام بین المللی 2017 کرواسی از جمعه 17 دی ماه آغاز خواهد شد.