یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵_۲۳:۰۰
نتایج دومین روز مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای کشور

دومین روز از رقابتهای هاکی قهرمانی امیدهای کشور(جام فجر) به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی : روز دوم این مسابقات ۱۲ دیدار انجام شد و نتایج زیر حاصل گردید:
آذربایجان غربي ٦ - سيستان و بلوچستان٠ 
  سمنان ١٠ - اصفهان ١
قم ٣ - آذربایجان شرقي ٢
مركزي ١٢ - مازندران ٠
گلستان ٤ - كرمانشاه ٠ 
همدان ٣ - كرمان ١
زنجان ٢ - اصفهان ١
قم ٢ - آذربایجان غربي٢  
سمنان ٣ - آذربایجان شرقي ٢
مركزي ٥ - كرمانشاه ٠
كرمان ٢ - مازندران ٠  
گلستان ٢ - همدان ٠