دوشنبه ۲ اسفند۱۳۹۵_ ۲۳:۵۵
نتایج سومین روز مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای کشور

در سومین روز از برگزاری مسابقات قهرمانی امیدهای کشور( جام فجر)، رقابتهای گروه ب مسابقات قهرمانی امیدهای کشور به پایان رسید و صعود کنندگان به دور بعد مسابقات از این گروه مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی: در روز سوم این رقابتها ۹ دیدار برگزار شد و نتایج زیر حاصل گردید:
قم ١ - سيستان و بلوچستان ١
آذربایجان شرقي ٢ - زنجان ١
سمنان ٣ - آذربایجان غربي ١ 
كرمان ٣ - كرمانشاه ١
همدان ٩ - مازندران ١
مركزي ٢ - گلستان ١
آذربايجان شرقي ٨ - اصفهان ٣
سمنان ٣ - سيستان و بلوچستان ٠
آذربایجان غربي ٦ - زنجان ٢  
با توجه به پايان بازيهاي گروه «ب»، مقام هاي زير حاصل گرديد:
مركزي با ١٥امتیاز اول
گلستان با  ١٢ امتیاز دوم
همدان با ٩ امتیاز سوم
كرمان با ٦ امتیاز چهارم
كرمانشاه با ٣ امتیاز پنجم
مازندران با صفر امتیاز ششم
و از گروه «ب» تیم های مرکزی و گلستان بعنوان تیم های اول و دوم به دور بعد مسابقات صعود نمودند. فردا صبح نیز دو تیم صعود کننده از گروه « الف »مشخص خواهد شد.