سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵_۱۴:۱۹
نتایج پایانی گروه A مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای کشور  

صعود کنندگان از گروه الف به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی امیدهای کشور مشخص گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی : در چهارمین روز از برگزاری این رقابتها ۳ دیدار ازگروه الف برگزار گردید و نه نتایج آن بشرح زیر می باشد: سمنان ۴_ قم ۱ آذربایجان غربی۵_اصفهان ۳ سیستان و بلوچستان ۴_ زنجان ۴   با توجه به پایان رقابتهای گروه الف، مقام های زیر حاصل گردید: سمنان با ۱۸امتیاز اول آذربایجان غربی با ۱۳ امتیاز دوم  قم با ۱۱ امتیاز سوم  آذربایجان شرقی با ۹ امتیاز چهارم  زنجان با ۴ امتیاز پنجم  اصفهان با ۳ امتیاز ششم سیستان و بلوچستان با ۲ امتیاز هفتم در نتيجه تيم هاي سمنان و آذربایجان غربی بعنوان تيم هاي اول و دوم گروه الف به نیمه نهایی مسابقات صعود نمودند. دیدار نیمه نهایی امروز ساعت ۱۷ بین تیم های سمنان اول گروه الف و گلستان دوم گروه ب و ساعت۱۸:۱۵ بین تیم های مرکزی اول گروه ب و آذربایجان غربی دوم گروه الف برگزار خواهد شد.