چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵_ ۱۲:۵۹
قهرمان مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای آقایان کشور ( اراک) مشخص شد

تیم مرکزی( میزبان مسابقات) مقام اول مسابقات هاکی قهرمانی امیدهای کشور(جام فجر) را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، صبح امروز دیدارهای رده بندی و فینال این مسابقات برگزار گردید و نتایج زیر حاصل شد:
گلستان ۱_ آذربایجان غربی صفر
مرکزی ۲_ سمنان ۱
در پایان تیم مرکزی مقام اول و تیم سمنان مقام دوم را از آن خود نمودند و تیم های گلستان و آذربایجان غربی به ترتیب مقام سوم و چهارم را بدست آوردند.
جدول رده بندی مسابقات :
مرکزی مقام اول
سمنان مقام دوم
گلستان مقام سوم
آذربایجان غربی مقام چهارم
قم مقام پنجم
همدان مقام ششم(با برتری تفاضل)
آذربایجان شرقی مقام هفتم
کرمان مقام هشتم
زنجان مقام نهم
کرمانشاه مقام دهم(با برتری تفاضل)
اصفهان مقام یازدهم
سیستان و بلوچستان مقام دوازدهم
مازندران مقام سیزدهم