چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۹۵_ ۱۹:۱۹
سید علی اصغر طهماسبی رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی شد

طهماسبی به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت خراسان جنوبی برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی امروز در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان انجام شد و آقای سید علی اصغر طهماسبی با کسب ۱۳ رای از بین ۱۳ شرکت کننده به عنوان رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی از سوی اعضاء رای اعتماد گرفت .