پنجشنبه 10 فروردین 1396-19:37
تقدیر فدراسیون هاکی آسیا از بهرام شفیع

رئیس کنفدراسیون هاکی آسیا از رئیس فدراسیون هاکی ایران تقدیر نمود
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی،  در کنگره کنفدراسیون هاکی آسیا که به میزبانی کشور عمان برگزار گردید، آقای بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی لوح سپاسی از سوی پرنس عبداله رئیس کنفدراسیون هاکی آسیا بدلیل عملکرد مناسب ،پیشرفت و بهبود بخشیدن به هاکی در آسیا به خصوص در بخش هاکی سالنی ، دریافت نمود.