دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶_۶:۰۰
جلسه کمیته مسابقات فدراسیون هاکی برگزار شد

اولین جلسه کمیته مسابقات فدراسیون هاکی در سال ۹۶ دیروز در دفتر فدراسیون برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ،این جلسه با حضور اعضای کمیته مسابقات برگزار شد و در خصوص نقاط ضعف و قوت مسابقات سال گذشته و تصویب مسابقات بانوان و آقایان سال ۹۶ در رده های مختلف سنی بحث و تبادل نظر گردید.