سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶_ ۹:۳۰
محمد علی طبرسا رئیس هیئت هاکی استان گلستان شد

طبرسا به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت گلستان برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان گلستان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و اعضا مجمع درمحل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید و آقای محمد علی طبرسا با کسب حداکثر آرا بعنوان رئیس هیئت هاکی استان گلستان انتخاب شد.