چهارشنبه 1 شهریور 1396- 12:10
ماشاا... ایرانمنش رئیس هیئت هاکی استان کرمان شد

ایرانمنش به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان کرمان برگزیده شد.    
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان کرمان با حضور دبیر فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان و اعضا مجمع برگزار گردید و آقای ماشاا... ایرانمنش با کسب حداکثر آرا بعنوان رئیس هیئت هاکی استان کرمان انتخاب شد.