چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶_۱۶:۴۹
عبدالحمید جمالی رئیس هیئت هاکی استان اصفهان شد

جمالی به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان اصفهان برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان اصفهان با حضور آقای حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون، آقای دکتر سلطان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان و اعضا مجمع برگزار گردید و آقای عبدالحمید جمالی با کسب ۱۲ رای از ۱۳ رای بعنوان رئیس هیئت هاکی استان اصفهان انتخاب شد.