برگزاری سومین مرحله اردوی تیم ملی هاکی جهت آمادگی و حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ برلین

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، سومین مرحله اردوی تیم ملی هاکی آقایان جهت آمادگی و حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ برلین از ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر ماه با حضور 19ورزشکار زیر نظر آقایان اسفندیار صفایی (سرمربی)٬ ابوالفضل یوسفی و مسعود بهلولی( مربی) به میزبانی نقده برگزار می گردد.