چهارشنبه 19 مهر 1396- 11:20
محمد مشایخی رئیس هیئت هاکی استان هرمزگان شد

مشایخی به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت هاکی استان هرمزگان برگزیده شد.
 به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، مجمع عمومی انتخابات رئیس هیئت هاکی استان هرمزگان با حضور آقای غلامعلی دانشور مدیرکل ورزش و جوانان و اعضا مجمع  برگزار گردید و آقای محمد مشایخی با کسب ۱۵ رای به بعنوان رئیس هیئت هاکی استان هرمزگان انتخاب شد.