شنبه 22 مهر 1396- 13:20
ارتقا حسن اباذری به درجه داوری PUL

حس اباذری داور بین المللی کشورمان به درجه داوری ممتاز بین المللی ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، براساس تصمیم واعلام کمیته داوران ومسئولین فدراسیون بین المللی هاکی(FIH) آقای حسن اباذری داوربین المللی کشورمان به درجهPULداوری(ممتازبین المللی) ارتقای افته است. این ارتقابدلیل عملکردبسیارموفق وکسب نمرات ومعیارهای لازم نامبرده درمسابقات آسیایی داخل سالن قطروبازیهای جنوب شرق آسیا(آ.س.آن) میباشد.
 اباذری اولین داورایرانی است که این درجه را کسب نموده است.
موفقیت ایشان را در تمامی مراحل زندگی و ورزشی تبریک گفته و امید است در مراحل آینده نیز همچون حال حاضر موفقیت های بزرگ را بهمراه داشته باشند.