پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶_ ۱۴:۳۰
تسلیت

آقای حمیدرضا بخارایی دبیر محترم فدراسیون در غم از دست دادن مادربزرگ گرامی به سوگ نشسته اند. فدراسیون هاکی این ضایعه را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان علو درجات الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای خانواده محترم ایشان مسئلت مینماید.